top of page
Image by Corinne Kutz

עצמאיות בישראל עם אזרחות אמריקאית:

החובות וגם הזכויות

רבות חולמות על להקים עסק משלהן, לא עוד לתת דין וחשבון לבוסית, לא עוד "החתמת כרטיס", לא עוד לעבוד מאוד קשה בשביל שמישהי אחרת תהנה מהרווחים.

 

כמובן שהעצמאות מביאה איתה לא מעט אתגרים, החל משיווק, השגת לקוחות, תקופות שיא ושפל וכמובן- התנהלות מול רשויות המס.

עצמאיות בישראל מתנהלות מול 3 רשויות מס: מס הכנסה, מס ערך מוסף (מע"מ) והמוסד לביטוח לאומי.

  1. מס הכנסה- מס הכנסה היא הרשות לה משלמים מס על הרווחים שאנו מרוויחות מהעסק. כלומר על ההכנסות שלנו פחות ההוצאות המוכרות לצרכי מס. במקרים רבים נשלם מקדמות מס תקופתיות (לרוב כל חודשיים) במהלך השנה ובסופו של דבר נגיש דוח שנתי למס הכנסה בו נדווח על כלל הרווחים שלנו ותבוצע ההתחשבנות הסופית לשנת המס. בנוסף, אחת לכמה שנים, נידרש להגיש הצהרת הון למס הכנסה בה נצהיר על הנכסים וההתחייבויות שלנו בארץ ובחו"ל.
     

  2. מס ערך מוסף (מע"מ)- עבור מי שהיא עוסקת פטורה (כלומר פטורה ממע"מ), ההתנהלות מול רשות זו היא מינימלית ביותר: פעם אחת בעת פתיחת תיק העסק ואז אחת לשנה בלבד, עד סוף ינואר, דיווח על מחזור ההכנסות על מנת לוודא שהמחזור לא עבר את הרף המותר לעסק הפטור ממע"מ. מי שהיא עוסקת מורשית לעומת זאת, תתנהל מול מע"מ באופן שוטף שכן היא מהווה "צינור" להעברת המס מלקוח הקצה, למדינה. עוסקת מורשית גובה מע"מ מלקוחותיה ומעבירה אותו למדינה (אחת לחודש/חודשיים כתלות בגובה המחזור) בניכוי מע"מ ששילמה על הוצאות הקשורות בעסק.
     

  3. המוסד לביטוח לאומי- כל תושבת ישראל חייבת בביטוח לאומי ובמס בריאות. בעת פתיחת העסק יש בנוסף לפתיחת תיקים במס הכנסה ובמע"מ, לפתוח תיק עצמאית גם במוסד לביטוח לאומי. גובה דמי הביטוח שישולמו תלויים בהגדרת העצמאית ("עצמאית שעונה להגדרה" או ""עצמאית שאינה עונה להגדרה") ובגובה ההכנסות. התשלומים למוסד לביטוח לאומי הם חודשיים וגם כאן תבוצע התחשבנות סופית עם הגשת הדוח השנתי למס הכנסה.

 

חשוב מאוד, עם הקמת העסק ותוך כדי גדילתו, לבצע הערכות תקופתיות של תשלומי המיסים הצפויים על מנת לוודא שהתשלומים תואמים את חבות המס האמיתית ומספקים כיסוי ביטוחי הולם למקרים של פגיעה בעבודה, דמי לידה וכו'. מומלץ להיעזר  באשת מקצוע המומחית במיסוי של עצמאיים לשם כך.

עד כאן, לגבי החובות מול רשויות המס בישראל. מה קורה אם העצמאית הישראלית היא גם בעלת אזרחות אמריקאית?

אזרחיות ארצות הברית (ארה"ב) חייבות בדיווח על הכנסותיהן הכלל עולמיות, לא משנה היכן הן חיות והיכן מופקת ההכנסה. כלומר, אזרחית ארה"ב שהיא גם עצמאית בישראל, תדווח בדוח המס האמריקאי שלה גם על רווחיה מהעסק העצמאי שלה בישראל.

האם זה אומר שעצמאית אמריקאית בישראל תשלם מיסים גם בישראל וגם בארה"ב?

כן ולא.

גם בארה"ב, כאשר אנחנו מדברות על מיסוי לעצמאיות אנחנו מדברות על שני סוגי מיסים: מס הכנסה ו"מס עצמאיים/ות" (Self-Employment Tax).

 

לעניין מס הכנסה- מאחר והעסק המדובר הוא עסק המתקיים בישראל כלומר ההכנסה מופקת בישראל, זכות המיסוי הראשונה היא של ישראל. אמנם בדוח המס שיוגש בארה"ב יהיה חישוב של מס הכנסה אמריקאי בגין הרווח מהעסק, אבל המס הזה יקוזז כנגד מס ההכנסה ששולם בישראל בגין אותו הרווח.

לעניין (Self-Employment Tax (SE tax זה כבר סיפור אחר-

ה-SE Tax הוא למעשה מס סוציאלי המורכב בחלקו מSocial Security  ובחלקו Medicare Tax, אם תרצו, המקבילה לדמי ביטוח לאומי ומס בריאות בישראל. שיעור המס הוא 15.3% מהרווחים מהעסק כאשר מחצית מהמס מותר כניכוי מההכנסה כך בסופו של דבר מגיעים למס של קצת יותר מ-14% מהרווח. לא מעט.

טוב, אז מה הבעיה ,נקזז כנגד זה את דמי הביטול הלאומי ומס הבריאות ששולמו בישראל, נכון?

לא נכון.

בעוד שלעניין מס הכנסה יש אמנה למניעת כפל מס בין ישראל וארה"ב, לא קיימת אמנה כזו עבור מיסים סוציאליים. המשמעות היא שלא ניתן לקזז בין המיסים הסוציאליים המשולמים למדינת ישראל לאלה המשולמים לארה"ב. ובשורה התחתונה- עצמאית בישראל שהיא גם בעלת אזרחות אמריקאית, תשלם בנוסף למס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות בישראל גם SE Tax בארה"ב.

 

מתי משלמים?

גם רשות המיסים האמריקאית ("IRS") לא רוצה לחכות עד להגשת הדוח השנתי על מנת לקבל את תשלומי המס המגיעים לה ולכן עצמאיות נדרשות לשלם מקדמות מס רבעוניות במהלך השנה.

אבל לא הכול שחור, זיכרו שה-SE Tax הוא למעשה מס סוציאלי המשולם בסופו של דבר ל – Social Security Administration שאחד מתפקידיו הוא לשלם קצבאות פנסיה לגמלאים. למעשה, בהנחה והעצמאית תשלם את המס במשך תקופה מספקת (כ-40 רבעונים שהם כ-10 שנים), היא תהיה זכאית לקצבת Social Security בגיל הפנסיה.

 

מומלץ להיעזר באשת מקצוע המומחית במיסוי אמריקאי על מנת לוודא שחישוב המס נעשה באופן אופטימלי, שכל ההוצאות המותרות נלקחות בחשבון, וכן שתשלומי המס מבוצעים במועד על מנת להימנע מקנסות ומריביות.

bottom of page